Zou u ook graag willen helpen?

De Huiskamers:

De wens van veel bewoners om een eigen ontmoetingsplek te hebben in de Horsten om samen te komen, te kunnen koken en tal van activiteiten te organiseren heeft geleid tot de twee Huiskamers, die gratis door de Alliantie aan Horstenbewoners ter beschikking zijn gesteld. Dat is uniek voor Amersfoort, omdat alle buurt- en wijkcentra in andere wijken gebukt gaan onder een torenhoge huur, die nauwelijks is op te brengen.

Verbeteringen in de wijk

Omdat veel verbeteringen niet alleen door bewoners gerealiseerd konden worden, werden vervolgens de professionals in de wijk samengebracht in het Buurtoverleg van de Horsten. Samen met actieve bewoners worden daar concrete plannen gemaakt. In dat Buurtoverleg zitten onder meer de huismeesters van de Alliantie, de jongerenwerker van Liendert, de buurtnetwerker van Indebuurt033, de wijkagent en een maatschappelijk werker vanuit het Wijkteam.

Leefregels 

In 2017 is gekozen voor “het werken aan gemeenschappelijk leefregels die ook worden nageleefd”. Om dat concreet te maken lopen er momenteel meerdere projecten rondom de Horsten. Elders op deze website kunt u lezen over de project ‘Broodvergister’ en het ‘Zakgeldproject’.

Zo hebben de kinderen uit de Horsten samen gekozen voor nieuwe speelobjecten, die nu volop in gebruik zijn. De volwassen kozen voor meer ontmoetingsplekken. Vandaar dat er nu in iedere binnentuin stevige banken zijn geplaatst.

Inmiddels zijn er meerdere bewoners die zich inzetten voor een fijn en veilig wonen in de flats.  Vijf van hen nemen het dagelijkse beheer van de twee Huiskamers voor hun rekening, geholpen door vele vrijwilligers die van allerlei activiteiten organiseren en/of daarbij helpen.

Heeft u belangstelling om mee te doen of heeft u een idee voor het organiseren van een activiteit in de Huiskamers? Neem dan contact op met één van de kerngroepleden.

(6 Posts)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *