En wat zou u graag willen verbeteren?

Project Vitale wijken heet het officieel, maar de Horstenbewoners kennen hen als Ria en Daan.

Sinds eind 2015 zijn ze actief op de Horsten. In het begin werkten ze in opdracht van de gemeente, momenteel  worden ze voor een dag per week ingehuurd door de Alliantie. In de praktijk zijn ze echter veel vaker te vinden in de flats, omdat het werk nu eenmaal niet in een paar uur gedaan kan worden.

Huisbezoek

Zij werken aan het versterken van de sociale samenhang in de buurt, door actieve bewoners te zoeken die zich willen inzetten om het leefklimaat op de Horsten te verbeteren.
Dat was aanvankelijk geen eenvoudige opdracht met zoveel verschillen tussen bewoners in leefstijl en/of culturele of etnische achtergrond.
Daarom werd begonnen met huisbezoeken en gesprekken aan de deur, op straat en in de hal van de flats. Het antwoord op twee vragen was daarbij belangrijk: ‘ Hoe is het om op de Horsten te wonen?’ ‘En wat zou u graag willen verbeten?’
Dat leverde niet alleen een hele waslijst op aan wensen en behoeften, maar ook steeds meer bewoners die aangaven mee te willen werken om het wonen op de flats fijner en veiliger te maken.

Verbeteringen

Omdat veel verbeteringen niet door bewoners alleen gerealiseerd kunnen worden, werden vervolgens de professionals in de wijk samengebracht in het Buurtoverleg van de Horsten. Samen met actieve bewoners worden daar concrete plannen gemaakt. In dat Buurtoverleg zitten ondermeer de huismeesters van de Alliantie, de jongerenwerker van Liendert, de buurtnetwerker van Indebuurt033, de wijkagent en een maatschappelijk werker vanuit het Wijkteam.

Leefregels 

In 2017 is gekozen voor: het werken aan gemeenschappelijk leefregels die ook worden nageleefd. Om dat concreet te maken lopen er momenteel meerdere projecten. Elders op deze website kunt u lezen over de project ‘Broodvergister’ en het ‘Zakgeldproject’.
Ria en Daan hebben meegewerkt om de renovatie van de binnentuinen tot een succes te maken. Zo hebben zo’n 60 kinderen uit de Horsten samen gekozen voor de speelobjecten die nu volop in gebruik zijn. De volwassen kozen voor meer ontmoetingsplekken. Vandaar dat er nu in iedere binnentuin stevige banken zijn geplaatst.

De huiskamers

De wens van veel bewoners om een eigen ontmoetingsplek te hebben om samen te komen, te kunnen koken en tal van activiteiten te organiseren heeft geleid tot de Huiskamers, die gratis door de Alliantie aan Horstenbewoners ter beschikking worden gesteld. Dat is uniek voor Amersfoort, omdat alle buurt- en wijkcentra in andere wijken gebukt gaan onder een torenhoge huur, die nauwelijks is op te brengen.
Ria en Daan hebben inmiddels een lijst met daarop de namen van zo’n 40 bewoners die zich willen inzetten voor een fijn en veilig wonen in de flats.  Zes van hen nemen het dagelijkse beheer van de twee Huiskamers voor hun rekening. Samen met de Kerngroep van actieve bewoners zijn is er een lijst opgesteld met zo,n 35 bewoners die iets willen betekenen om de Horsten een plek te laten zijn waar het fijn is om te wonen.
Zo komt er stap voor stap zicht op een omvangrijke opdracht om het leven op de flats fijner en veiliger te maken.

Heeft u belangstelling om mee te doen, of heeft u een idee voor het organiseren van een activiteit in de Huiskamers? Dan kunt u Ria en Daan iedere maandag treffen in de modelwoning van de Havikshorst 137. Dat is hun vaste werkplek tot de Huiskamers klaar zijn. U kunt natuurlijk ook bellen of Appen:  06 51409170

(6 Posts)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *