Broodvergister maakt einde aan broodresten in binnentuinen

Het is een terugkerende ergernis, die al jaren duurt. De broodresten die de bunnentuinen van de Horsten vervuilen. Ze worden dagelijks van de galerijen naar beneden gegooid, in de hoop dat de vogels zich daar tegoed aan zullen doen.

Op het dak van de flat van de Havikshorst verzamelt zich iedere middag rond 12.30 uur een grote groep meeuwen. Het is voedertijd, want niet veel later worden er vanaf een galerij handenvol brood de tuinen in gestort en kan het feestmaal voor vogels, zwerfkatten en ongedierte beginnen.
Het is een ritueel dat uit nood geboren is. Immers de Islam verbiedt gelovigen om brood weg te gooien. Een wijze regel, die echter in de praktijk leidt tot overlast, omdat het vervuiling in de hand werkt en ergernis oproept bij veel bewoners en de professionals die de tuinen schoon moeten houden.
Voor alle duidelijkheid suggereren we niet het alleen bewoners zijn met een islamitische achtergrond, die brood te tuinen in gooien. Maar zij vormen wel de grootste groep die deze overlast veroorzaken.

Wat is een Broodvergister

Op korte termijn kan hier echter verandering in komen. Met de komst van de nieuwe Huiskamers op de Horsten wordt er op de Havikshorst een Broodvergister geplaatst.
Het is een grote machine die brood en water omzet in methaangas, waarop gekookt kan worden. Bij iedere ingang van de flats komen broodcontainers te staan, waarin bewoners hun broodresten kwijt kunnen. Deze worden enkele keren per week leeggemaakt en zo kan de Broodvergister haar werk doen. Daarmee is de kringloop van het hergebruik van brood rond.
De Iman in Liendert heeft deze wijze van hergebruik van brood goedgekeurd, zodat er binnenkort geen reden meer is om nog brood te tuinen in de gooien.
Het project ‘Broodvergister’ is een van de voorbeelden waarop momenteel in de Horsten wordt gewerkt aan gemeenschappelijke leefregels voor jong en oud.
Elders op deze website kunt u lezen over het ‘Zakgeldproject’, waarin kinderen en tieners zich actief inzetten om de tuinen schoon te houden, door zwerfaval op te ruimen en toezicht te houden.
Bewoners van de Horsten worden op korte termijn geïnformeerd hoe een en ander werkt.

De Broodvergister is er gekomen dankzij een financiële bijdrage van de Alliantie, de gemeente Amersfoort,  Indebuurt033,  project Vitale wijken en Enki, de bouwer van de Broodvergister.

(6 Posts)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *