Huiskamers van de Horsten krijgen steun van het Oranje Fonds

Momenteel zijn de bouwvakkers bezig met de laatste werkzaamheden rond de twee huiskamers van de Horsten. Op de Haviks- en de Arendshorst komen op de begane grond  twee ruimtes van zo’n 90 vierkante meter beschikbaar voor buurtactiviteiten die door bewoners zelf georganiseerd worden.

Actieve bewoners

Een kernteam van vijf actieve bewoners is al maanden actief om het beheer van de huiskamers te organiseren. De Alliantie die de ruimtes kosteloos ter beschikking stelt zorgt onder meer voor de vloerbedekking . De verdere inrichting komt voor rekening van de actieve bewoners.
Dank zij een fondsbijdrage van het Oranje Fonds van €. 10.000 kan de inventarislijst van de inrichting  nu worden afgewerkt. Daarop staat bijvoorbeeld een professioneel kookfornuis dat wordt aangesloten op de broodvergister, die broodresten omzet in gas. Al meerdere bewoners hebben aangegeven actief te willen worden bij het koken van maaltijden.
De stoelen en tafels zijn geschonken door de Alliantie en het Huis voor de Gezondheid .
Ook Indebuurt033 heeft een financiële bijdrage geleverd  om de begroting van de inrichting rond te maken.

Tijdelijke ruimte

Verwacht wordt dat de Huiskamers begin december klaar zijn. Momenteel vinden er in de modelwoning op de Havikshorst al diverse activiteiten plaats. De woning wordt tijdelijk gebruikt als vergaderruimte voor  bewoners en professionals,  jongeren -die in het kader van de aanpak van zwerfvuil als toezichthouder actief zijn-  komen er samen, er worden taal en conversatielessen voor nieuwkomers gegeven en in het weekend wordt er een zondagschool voor kinderen georganiseerd.

Nieuwe activiteiten

Naast bovenstaande activiteiten komt er nu meer ruimte voor nieuwe activiteiten. Zo gaven ouderen die op de Horsten wonen aan graag een koffieochtend te willen bezoeken.
Een kunstenaar wil creatieve  middagen organiseren voor basisschoolleerlingen. Momenteel wordt er ook gewerkt aan het bieden van huiswerkbegeleiding.
Maar ook aan zaken als schuldhulpverlening en advies zal worden gedacht. Daarvoor wordt in de Huiskamer van de Arendshorst een aparte kamer gemaakt waar met vertrouwelijk kan praten.

Alle bewoners zullen binnenkort worden uitgenodigd voor de feestelijke opening van de Huiskamers van de Horsten. Dan horen we ook graag of u plannen of ideeën heeft om de Huiskamers in de Horsten tot een fijne ontmoetingsplek te maken voor alle bewoners.

(6 Posts)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *